Patrick Roos – Leeuwenroos B.V.

Patrick Roos

Leeuwenroos BV

Vestigingsadres:

Johannes Kolfstraat 12
3273 CB
Westmaas

Contactgegevens:

www.leeuwenroos.nl
roos@leeuwenroos.nl
06 502 67 588

Wat doe ik?

Leeuwenroos levert aan ondernemingen en ondernemers juridische ondersteuning op breed civielrechtelijk terrein. Bij problemen en uitdagingen op juridisch vlak biedt Leeuwenroos haar klanten praktisch advies en bijstand, ook in gerechtelijke procedures. De behoefte van de klant bepaalt hoe de relatie met Leeuwenroos wordt ingevuld: vast verband, interimbasis of projectgerelateerd. Leeuwenroos werkt ook voor partijen die zelf actief zijn in de juridische sector. Aan zulke partijen levert Leeuwenroos flexibel beschikbare capaciteit, bijvoorbeeld als de tijdelijke afwezigheid van een medewerk(st)er moet worden opgevangen of wanneer er om een andere reden een tijdelijke behoefte aan extra menskracht bestaat. De door Leeuwenroos bestreken rechtsgebieden omvatten het verbintenissenrecht, ondernemingsrecht, aansprakelijkheidsrecht en procesrecht. Onduidelijkheid over het tarief is taboe, over de aard (een uurtarief of een vaste prijs) en de hoogte daarvan maakt Leeuwenroos dan ook vooraf heldere afspraken met haar klanten.

Overige leuke projecten?

Recent heb ik een aanvullende website gelanceerd, die bedoeld is om mensen bewust te maken van het feit dat zij in een aantal gevallen zelf mogen optreden in een gerechtelijke procedure. Verder probeer ik wat tijd en energie te besteden aan maatschappelijke projecten. Zo maak ik momenteel deel uit van een groepje mensen dat zich inzet voor de realisatie van een dorpshuis/ontmoetingsplek voor jong en oud in Westmaas.